Integritetspolicy

LINDAHL & NERMARK AB (”Lindahl & Nermark” eller ”vi”) och andra i LUNA-koncernen ingående bolag behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

LINDAHL & NERMARK värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom LINDAHL & NERMARK sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga LUNA-koncernens hemsidor, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan ”Digitala Kanaler”).

Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in (I) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (I) för att administrera marknadsaktiviteter, samt (III) för att underhålla, utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på personuppgifter@lindahlnermark.se.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

 

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

 

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på personuppgifter@lindahlnermark.se. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vid begäran om information enligt detta stycke kommer vi att säkerställa identiteten på frågeställaren innan vi besvarar förfrågan.

 

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra Digitala Kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

 

Så avböjer du användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den Digitala Kanalen och ”kom-ihåg-mig-funktioner”.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är LINDAHL & NERMARK AB, eller i förekommande fall annat bolag i LUNA-koncernen. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller i övrigt vill komma i kontakt med oss i personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@lindahlnermark.se.

        


   

 

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden till oss för *.lindahlnermark.se är IPM Brand & Communication AB, Oderland Webbhotell AB. De kan ha tillgång till personuppgifter med då endast ur serviceperspektiv vid eventuell utveckling och underhåll av sajten.

 

Cookies

Lindahlnermark.se sätter även cookies. En cookie kan till exempel göra det möjligt att anpassa ditt besök och/eller användas för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

I inställningarna i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies behöver du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Cookies på *.lindahlnermark.se

Vi använder cookies för att hålla reda på språkval, produktfiltrering och besöksstatistik. Med hjälp av besöksstatistiken kan vi exempelvis få ett underlag för optimering av sajt och användarupplevelse. Statistiken är anonym och informationen är i samlad form om användare, trafik och trafikleverantörer. Vill du avstå från att cookies blir satta så hänvisar vi till stycket ovanför där du själv kan ställa in hur cookies hanteras i din webbläsare.

Cookies från följande externa tjänster kan sättas vid besök:
– Google Analytics (GA Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp och bilder). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.