Momentkalibrering

Service och kalibrering av momentverktyg

Kalibrering för säker kvalitet

Tillförlitlig kalibrering av momentverktyg och momentutrustning är en förutsättning för att kunna möta alla tuffa krav inom industrisektorn. Med rätt kompetens vid kalibrering av momentverktyg blir du som kund konkurrenskraftig och kvalitetssäker. Vi på Lindahl & Nermark erbjuder kalibrering av momentnycklar och skruvmejslar, momentmätutrustning, alla typer av skruvdragare, momentomvandlare samt el-pneumatiska och hydrauliska högmomentdragare.

Kalibrering innebär att man jämför kalibreringsobjektet med en känd ”normal”. Vi försöker alltid justera våra kunders objekt om de ligger utanför toleransvärdena vid kalibrering. En andel om ca 60 % av alla momentnycklar som kommer in till oss behöver justeras och de allra flesta av dessa kan enkelt åtgärdas. Som kund kan detta bespara dig höga kostnader för inköp av nya verktyg.

Spårbar kalibrering

Lindahl & Nermarks momentlaboratorium erbjuder spårbar kalibrering, vilket betyder att ett kalibreringsbevis från oss är direkt eller indirekt spårbart till internationella standarder.

Vi kalibrerar spårbart:

  • MOMENTNYCKLAR OCH MOMENTMEJSLAR 0,1-2500 NM
  • MOMENTGIVARE OCH MOMENTMÄTUTRUSTNING 0,5-1500 NM
  • HÖGMOMENTVERKTYG 0,1-10 000 NM

Du kan känna dig säker på att dina verktyg hos oss kalibreras av mycket kompetent personal som har tillgång till en miljökontrollerad lokal och utrustning av yppersta klass. Vi gör allt för att du ska få tillbaka dina verktyg inom toleranser som berörda ISO-standarder ställer upp. Visste du att cirka hälften av alla momentnycklar som kommer till oss för kalibrering behöver justeras? Det går enkelt att justera större delen av dessa. All kalibrering av momentnycklar sker i enlighet med gällande standard för ISO 6789.

Lindahl & Nermark kalibrerar alla fabrikat av momentverktyg och om UKAS-kalibrering önskas så offereras detta separat. Be gärna om mer detaljerad information!

Momentnycklar och momentmejslar 0,1-2500 nm

Momentnycklar och momentmejslar används för att säkerställa att skruvförband dras med rätt åtdragningsmoment. Kalibrering är viktigt för att säkra momentverktygens tolerans över tid och Lindahl & Nermarks momentlab finns till hands för att hjälpa till med detta. Följande verktyg indelas i två huvudkategorier:

Visande
Visande nycklar mäter momentet som visas på mekanisk eller digital display. Vissa modeller av digitala momentnycklar kan även mäta vinkeln och möjliggör då momentvinkeldragning i en operation. Även om en momentnyckel används är operatören en viktig faktor för att rätt moment skall uppnås. Rätt utbildade operatörer är av yttersta vikt. Hantera därför dina momentnycklar varsamt och kontrollera och kalibrera dem regelbundet.

Inställbara
Inställbara nycklar ställs in på ett moment och löser ut genom att klicka. Inställbara momentnycklar finns både med och utan skala. De utan skala används i produktionssammanhang och ställs in mot ett momentmätinstrument.

Momentgivare och momentmätutrustning 0,5-1500 nm

Vid kalibrering av momentverktyg/givare hos Lindahl & Nermarks momentlaboratorium erhålls ett kalibreringsbevis som är direkt eller indirekt spårbart till internationella standarder. Kalibrering utförs med kundobjekt tillsammans med kundens eget mätinstrument och eventuella kablar.

Vi kalibrerar såväl med- som motsols alla typer av momentgivare. Standardkalibrering sker dock medsols. Vridmomentet genereras genom att applicera en känd kraft på en känd hävarmslängd.

Högmomentverktyg 0,1-10 000 nm

Via vår bromsbänk kan vi simulera ett roterande förband som bromsar upp kraften från en högmomentdragare. Det är viktigt att man kalibrerar högmomentdragaren så realistiskt som möjligt. Vi hanterar alla segdragande maskiner på marknaden upp till 10 000 Nm. Vi utför även service, reparationer och periodiskt underhåll. Självklart innefattar kalibreringen ett spårbart kalibreringsprotokoll.

Service, reparationer och utbildning till buds

Vid köp av kvalitetsprodukter bör man tänka långsiktigt. Genom att hålla momentutrustningen i gott skick under hela livscykeln blir investeringen lönsam. Därför är regelbunden underhållsservice viktig för totalekonomin på samma gång som säkerhet och kvalitet bibehålls. Lindahl & Nermark utför service och reparation på momentverktyg av alla fabrikat.

Oftast är det ekonomiskt fördelaktigt att reparera, då vi har tillgång till ett brett utbud av reservdelar och kompetenta servicetekniker. Givetvis utförs underhåll på plats om det passar bättre.

Vi kan även bistå med relevant utbildning, som hjälper alla som jobbar med skruvförband att uppnå rätt kompetens. Utbildningen arrangeras med fördel ute hos dig såsom kund, vilket gör det enkelt att planera och genomföra utan att det påverkar den dagliga verksamheten alltför mycket.

Syftet med utbildningen är att dels öka medvetenheten om momentdragning och användningen av momentverktyg, dels skapa förståelse för de olika momentprodukternas för- och nackdelar och när de är lämpliga att använda.

Kontakta oss gärna för mer information. Se kontaktuppgifter nedan!