Säkerhet

Kontroller för säker skolslöjd

Lindahl & Nermark (f.d. Luna Maskin & Service) är en samarbetspartner till Sveriges alla skolor gällande utrustning och  tjänster för slöjdsalar. Som en del av vårt koncept för säker skolslöjd erbjuder vi två olika kontroller.

 

SÄKERHETSKONTROLL

Vi utför en kontroll med inriktning på säkerhet och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser när vi ger rekommendationer till åtgärder för att uppfylla dessa krav. För att kvalitetssäkra kontrollen använder vi oss av checklistor som finns framtagna utifrån de olika maskintyper som idag används för liknande verksamheter runt om i Sverige. Efter genomförd kontroll levereras en dokumentation som visar vad som uppfyller gällande krav samt sådant som eventuellt inte uppfyller kraven. Vid avvikelser lämnar vi offert på avhjälpande åtgärder.

Pris: 1 590 kr exkl. moms och resekostnader.

 

FUNKTIONSKONTROLL

Efter en anpassad funktionskontroll av era maskiner levererar vi dokumentation så att ni får en tydlig uppfattning om gällande status på era maskiner. I samband med kontrollerna utför vi även en enklare rengöring samt eventuella justeringar. De checklistor som våra tekniker använder säkerställer att maskinen blir kontrollerad på alla punkter.

Pris: 2 490 kr exkl. moms och resekostnader.

 

Kampanj för ökad trygghet i slöjdsalen med SÄKERHETS- och FUNKTIONSKONTROLL

Pris:  3 490 kr exkl. moms och resekostnader.