Avhjälpande underhåll

Skulle Er maskin gå sönder så hjälper vår serviceverkstad eller våra resande servicetekniker till att laga den. Till våra egna varumärken har vi ett stort lager av reservdelar för att snabbt kunna reparera din maskin.

Garantireparationer utförs i första hand av Lindahl & Nermarks serviceverkstad i Alingsås. När det gäller större maskiner, över 20 kg, har Ni möjligheten att vända Er till någon av våra auktoriserade serviceverkstäder. Vid garantireparation bifogas kassakvitto, fakturakopia eller garantisedel.