Konsultation och rådgivning

Vi erbjuder dig professionell konsultation om din arbetsmiljö och genomför de åtgärder som behövs för att din arbetsmiljö och dina maskiner skall uppfylla aktuella säkerhetskrav. Du får ett utförligt protokoll som redovisar statusen på din utrustning och förslag på åtgärder.

I takt med allt större krav på säkerheten och arbetsmiljön vid skolor och arbetsplatser ligger fokus på vad som går att förbättra på den befintliga utrustningen. Detta med tanke på att de maskiner som används skall motsvara gällande regler, krav och direktiv. Vi utför besiktningar inom skola och industri för att dessa skall uppfylla gällande normer beträffande säkerheten.

Lindahl & Nermark erbjuder också skydd och skyddsutrustning som hjälper er att få en säker arbetsmiljö kring alla maskiner. Vid behov erbjuder vi även professionell konsultation för er utrustning och de åtgärder som eventuellt behöver vidtas.