Utbildning

Förbättra din verksamhet med kompetens!

Korrekt handhavande och grundläggande förståelse är viktigt för att öka både säkerheten och produktiviteten i din verksamhet. Vi utbildar både i teori och praktik. Kontakta oss om ordinarie eller skräddarsydda utbildningar.

Förebygg arbetsskador vid maskinarbeten

Lindahl & Nermarks maskinspecialister tillfrågas allt oftare om basutbildningar i handhavande och maskinsäkerhet. Ofta när en skada redan har inträffat. För att arbeta förebyggande och öka säkerheten i Nordens verkstäder erbjuder vi en serie av 9 instruktionsfilmer som kan användas som ett första steg i utbildning av operatörer i maskinsäkerhet. Du hittar dem under Tips & Guider.

Momentteknik

Kursen ger grundläggande insikter i problematiken runt åtdragningsmoment av skruvförband i kvalitetsäkringssyfte. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med skruvförband; ingenjörer, produktionstekniker, inspektörer och installatörer och omfattar kalibrering, säkerhet och handhavande.

Maskinhandhavande

I samarbete med våra maskinpartners erbjuder vi kundanpassade utbildningar i vår maskinutställning i Alingsås eller på plats hos er. Våra utbildningar omfattar uppstart av maskinparken efter installation, funktionsgenomgång med operatörer samt utbildning i säker användning.