Luna BPT260B Omställning mellan rikt och planhyvling