Visa kategorier

Maskinskydd

Användandet av skydd på maskiner är reglerat i lag. Vi utför besiktningar på arbetsplatser och skolor för att fastställa vilka brister som eventuellt finns och vad som måste åtgärdas för att arbetsplatsen eller skolan skall leva upp till arbetsmiljöverkets krav.